Standaard Elementenlijst

SEL staat voor Standaard Elementen Lijst. Dit wordt ook vaak elementenbibliotheek genoemd. Het is een standaardlijst met elementen, ofwel bouw- en installatiedelen. Een standaard lijst borgt dat de vastgoedportefeuille eenduidig wordt geïnventariseerd en geadministreerd. Ook kunnen aan een standaard lijst al eenduidige eigenschappen worden toegekend, zoals theoretische levensduren. Organisaties hanteren over het algemeen één of meer Standaard Elementen Lijsten (SEL) waarin bouwdelen beheerd worden.