Meteen naar de inhoud

Verduurzaming van je vastgoed

Verduurzaming vastgoed

Duurzaam onderhoud, verduurzaming van je vastgoed en beheer heeft betrekking op allerlei aspecten. Denk aan gasloze gebouwen, circulariteit, CO2-neutraal, flexibiliteit en de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing  (EML). Als organisatie kies je voor een focus in het duurzamer ondernemen en exploiteren die samenhangt met de strategie van je organisatie.

Verduurzaming van je vastgoed, stap voor stap

Een verduurzamingstraject kun je in 4 stappen aanpakken:

 1. Creëer inzicht
  Inzicht is noodzakelijk om vast te stellen op welke manier de portefeuille verduurzaamd moet worden. Waarschijnlijk heb je de prestatie van je vastgoed inzichtelijk. In Condor wordt dit inzicht verschaft op het portefeuille dashboard. Hier krijg je in één oogopslag inzicht in noodzakelijke maatregelen en investeringen.
 2. Plan en optimaliseer maatregelen
  Geplande maatregelen, de vertaling van de beleidskeuzes, zorgen er bijvoorbeeld voor dat assets voldoen aan de regelgeving omtrent een energielabel. Vervolgens kun je dit optimaliseren. Maak bijvoorbeeld de kosten inzichtelijk en optimaliseer met een Meerjaren Onderhoudsplan.
 3. Verantwoord het beleid
  Vervolgens meet je het effect van de maatregelen, waardoor het mogelijk is om verantwoording af te leggen over de effectiviteit van de investeringen. Worden de verduurzamingsdoelstellingen gehaald?
 4. Stuur bij
  Tot slot is het belangrijk om de doelstellingen te herijken. Moet je bijsturen? Is het al gelukt om bijvoorbeeld een gasloze portefeuille te realiseren?

Meer weten over verduurzaming van je vastgoed? Lees verder in ons artikel over duurzaam vastgoedbeheer.

Vastgoedbeheer wat levert het je op?

Vastgoedbeheer, wat levert het je op?

Als vastgoedbeheerder zit je meestal aan de kostenkant van jouw organisatie. Verlagen van de beheerkosten wordt al snel vertaald naar minder uitgeven aan planmatig onderhoud. Hoe maak je inzichtelijk dat het loont om te investeren in vastgoedbeheer?

Lees verder »
Reactief vastgoedbeheer

Is jouw vastgoedbeheer ook reactief?

Vaak wordt het onderhoud aan een pand gestuurd door de dagelijkse problemen die optreden. Maar wat kost dat nu eigenlijk, die pleisters plakken? En waar zitten de voordelen als je de omslag maakt naar meer planmatig onderhoud.

Lees verder »