Beheer en onderhoud

Als je verantwoordelijk bent voor het beheer en onderhoud van vastgoed, dan is een softwaresysteem voor het integraal inrichten van vastgoedbeheer onmisbaar. Condor is een bewezen oplossing waarmee alle informatie rondom beheer en onderhoud gebundeld wordt in 1 systeem. Zo beheers je planmatig onderhoud en onderhoudskosten. Eenvoudig én efficiënt.

Beheer en onderhoud gebouwen

Door alle vastgoedinformatie in 1 systeem te bundelen, heeft een vastgoedeigenaar op elk moment actueel inzicht in de conditie van de gebouwen en in de meerjarige onderhoudskosten. Het werken vanuit 1 integraal systeem maakt prestatiegericht beheer en onderhoud van gebouwen daarom aanzienlijk eenvoudiger.

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten van vastgoed laten zich goed plannen met behulp van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). Een MJOP laat namelijk zien welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren nodig zijn. Per gebouw wordt vastgesteld wat de gewenste en de werkelijke conditie is en wat de kosten zijn om een onderdeel naar de gewenste conditie te herstellen. Hierdoor ontstaat een beeld van de bouwkundige onderhoudskosten in een bepaalde periode.

Planmatig onderhoud

Op de tijdlijn van de MJOP kan de informatie van alle onderhouds- en beheeractiviteiten geplaatst worden, denk bijvoorbeeld aan (RgdBOEI) inspecties of storingsmeldingen. Zo kan rekening gehouden worden met gepland onderhoud, maar ook met het verband tussen planmatig onderhoud en correctief onderhoud. Door het gericht plannen en budgetteren van onderhoud, is het namelijk mogelijk om proactief onderhoud uit te voeren. Met planmatig onderhoud kunnen aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden, want voorkomen is beter dan genezen.

Risico gestuurd onderhoud

Risico gestuurd onderhoud is een belangrijke opgave binnen vastgoedbeheer. Dit begint bij het in kaart brengen van het effect van gebreken op de conditie van gebouwen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van risicoaspecten, zoals veiligheid en gezondheid. De centrale vraag is: wat gebeurt er met deze aspecten als het onderhoud niet uitgevoerd wordt? De aspect/prioriteit-matrix helpt te besluiten over onderhoud of vervanging van bouwdelen. Geplande activiteiten kunnen hierdoor afgestemd worden op het gewenste onderhoudsniveau en beschikbare budget. Zo helpt de matrix dus bij risico gestuurd onderhoud.

Adviseur beheer en onderhoud

Wij zijn ervaren adviseurs op het gebied van vastgoedbeheer. Wij adviseren organisaties als het Rijksvastgoedbedrijf, het COA en het Van Gogh museum over onder meer het bepalen van een vastgoedstrategie en het structureren van gegevens. Daarnaast maken we effectieve oplossingen voor het onderhoud en beheer van vastgoed. Meer informatie of advies nodig? Wij helpen je graag verder!

De meest complete software voor vastgoedbeheer