Waarnemings-type-matrix en Standaard Elementen Lijst (SEL) volgens NEN nu beschikbaar in Condor

Herkomst Condor matrix

  • Brand, als bron voor de brand-waarnemings-type-groepen zijn vier handboeken van het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt. Dit betreft de delen bouwkunde, elektro, transport en werktuigbouw van de handboeken ‘RVB-BOEI®-inspecties’
  • Onderhoud, als bron voor de onderhoud-waarnemings-type-groepen is de NEN 2767-2 (NL) gebruikt. Dit betreft de bijlage A t/m D zijnde bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transporttechniek.
  • Energie, als bron voor de energie-waarnemings-type-groepen is het handboeken van het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt. Dit betreft deel1 (algemeen) van september 2012 waarin de Cramer-lijn staat beschreven.

Gebouwinspectie met een waarnemings-type-lijst

Tijdens een gebouwinspectie beoordeelt een inspecteur de conditie van de aanwezige elementen. Deze beoordeling gebeurt op basis van de 4 BOEI-thema’s. Het is aan de inspecteur om de geïnspecteerde elementen en de bijbehorende beoordeling op de meest accurate wijze in te voeren in het systeem. Deze waarnemings-type-lijst is vernieuwd en bevat nu drie BOEI-thema’s, namelijk:

  • Brand
  • Onderhoud
  • Energie

De matrix is voorzien van 1300 waarnemings-types verdeeld over 150 waarnemings-type-groepen. Per waarnemings-type is een omschrijving, een belang-, intensiteit- en omvangwaarde vastgelegd indien dit in de norm is opgenomen. Het is zo nog makkelijker om ook aan het vierde BOEI-thema ‘inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving’ de nodige aandacht te schenken.

SEL volgens NEN

Daarnaast is de standaard-elementen-lijst (SEL) is volledig opnieuw opgezet en is gebaseerd op de NEN-2767-2. Er is een 50-tal elementen toegevoegd om aansluiting te creëren met de brand- en energiegroepen afkomstig uit de ‘RgdBOEI®-inspecties’ handboeken. In totaal bestaat de nieuwe Condor SEL uit 588 elementen.

Nog beter integreren en samenwerken

Bij Condor is onze hoogste prioriteit om te zorgen dat onze vastgoed software uw werk makkelijker maakt. De nieuwe ontwikkelingen en implementaties komen voort uit gesprekken en evaluaties met het RVB. Naast het RVB werken (onder anderen) ook het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang en Van Gogh Museum met Condor. Ook deze partijen profiteren van deze update.

Benieuwd wat Condor voor u kan betekenen?

Wil je toe naar een integraal vastgoedbeleid, waarbij inzicht en grip, plannen en verantwoorden samenkomen? Neem contact met ons op voor een live-demo!

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws