Overheid

Ben je vanuit de overheid verantwoordelijk voor het beheer van vastgoed? Zoek je een vastgoedbeheersysteem waarmee je alle processen voor het beheer en onderhoud van je vastgoed integraal kunt inrichten? Met Condor richt je alle processen, op operationeel, tactisch en strategisch niveau, in één centraal informatiesysteem in.

Waarom Condor

Informatie 100% betrouwbaar

Bij het beheren van grote(re) vastgoedportefeuilles is het managen van informatiestromen vaak geen eenvoudig opgave. Het beheer en onderhoud wordt bij een overheidsorganisatie vaak door een mix van in- en externe partijen met verschillende contractafspraken uitgevoerd. Het is belangrijk om hierover het overzicht en controle te houden. Condor maakt deze complexiteit hanteerbaar. Alle bedrijfsprocessen zijn op basis van workflows georganiseerd in één integraal informatiesysteem. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie. Condor zorgt met proces- en kwaliteitsbewaking dat informatie 100% betrouwbaar is.

Wat kan je nog meer met Condor?

Condor helpt je te voldoen aan wet- en regelgeving en te werken volgens de laatste standaarden. Het systeem ondersteunt de NEN 2767 (1-4), de RVB BOEI inspectiemethodiek en vult belangrijke stappen in voor een ISO 55000 certificaat. Ook wettelijke verplichtingen voor de overheid, op basis van bijvoorbeeld de Arbowet of het Bouwbesluit, en zelf benoemde verplichtingen worden in beeld gebracht.

Condor ondersteunt preventief, correctief, planmatig en predictief onderhoud. Je kunt dus ook legionellabeheer en storingsmeldingen opnemen in het proces. Condor ondersteunt alle inspectieprocessen, van RVB BOEI inspectie tot checklistinspecties. Met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) stuur je integraal beheer en onderhoud aan op basis van de staat van onderhoud van gebouwen.

Condor ondersteunt het genereren van werkorders. Hierdoor kun je regie voeren over de uitvoering van (planmatig) onderhoud en ad hoc posten. Via werkorders wijs je eenvoudig activiteiten toe aan leveranciers.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) organiseert haar vastgoedbeheer met vastgoedbeheersysteem Condor. Het RVB beheert ruim 7 miljoen m2 BVO en besteedt het onderhoud over het hele Koninkrijk uit aan meer dan 800 partijen. Er is sprake van een enorme hoeveelheid gegevens, gegenereerd door een veelheid aan partijen. Bovendien is het noodzakelijk om transparant en eenduidig verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer over het gevoerde en te voeren beleid voor onderhoud en beheer. Grip op informatie, op samenwerking met andere partijen, automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking zijn de voorwaarden om onderhoud en beheer vanuit een regievoerende rol te managen.

Om Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO) van gebouwen te verbeteren, kun je keuzes vanuit je duurzaamheidsbeleid vertalen naar concrete acties in Condor. Duurzaamheidsambities en maatregelen komen voort uit de BOEI-inspecties.

2500+ gebruikers vertrouwen op CONDOR