Monumentenwacht Zuid-Holland start met Condor

Monumentenwacht Zuid-Holland werkt per 1 september met vastgoedbeheersysteem Condor van Covalent. De organisatie beheert zo’n 4000 unieke monumenten, waarvan er 2700 periodiek geïnspecteerd worden. Monumentenwacht wil door het werken met Condor een einde maken aan de veelheid van losse bestanden en een verbetering van kwaliteit en proces.

Monumentenwacht bestaat uit onafhankelijke onderhoudsadviseurs, die eigenaren en beheerders van monumenten helpen met de instandhouding van deze panden. Monumentenwacht opereert vanuit de filosofie dat planmatig, regelmatig onderhoud de beste manier is om de onderhoudsstaat van een monument gelijk te houden en te verbeteren. De Monumentenwacht in Zuid-Holland beheert zo’n 4000 monumenten, van kerk tot klooster en woonhuis. De monumentenwachters voeren gemiddeld 1200 inspecties per jaar uit. Deze inspecties bieden eigenaren informatie over de aard, vorm en termijn van herstel, restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.

Verbetering kwaliteit en proces

Monumentenwacht Zuid-Holland zocht een nieuw inspectiesysteem. Sander Moorees, adviseur Monumentenwacht: “Het doel van de vervanging van ons huidige systeem is een einde te maken aan de veelheid van losse bestanden. We willen zorgen dat onze dienstverlening zowel kwalitatief als procesmatig verbeterd wordt en voor de toekomst geborgd is. We hebben het afgelopen jaar een pilotproject uitgevoerd om te bepalen of Condor een goede vervanger zou zijn.” Voor deze proof-of-concept richtte Covalent een Condoromgeving in met een Standaard Elementen Lijst (SEL). Ook werden er een aantal voorbeeld gebouwen ingevoerd en gebruikers met verschillende rollen aangemaakt.

Vastgoedbeheer op maat

Naar aanleiding van de pilot ging Monumentenwacht aan de slag met het samenstellen van een eigen SEL. Moorees: “Onze huidige SEL bleek te complex en bovendien past de standaard NL-SfB elementenmethode niet bij onze dienstverlening. Onze kracht en toegevoegde waarde zit juist in gedetailleerdheid en specifieke kennis. Daar hebben we met de NL-SfB onvoldoende ruimte voor.” Ook met de gebrekenlijst wijkt Monumentenwacht af van de standaard (NEN 2767), omdat de organisatie gebreken nog specifieker wil kunnen benoemen. Siert Saes, vastgoedconsultant Covalent: “Condor is flexibel, want het inrichten van beheer en onderhoud is vaak maatwerk. Voor de Monumentenwacht zetten we Condor in als raamwerk. Daarin integreren we de elementenbibliotheek, gebrekenlijst en maatregelen van de Monumentenwacht.”

Monumentenwacht Zuid-Holland ziet nu al dat zij met Condor hun klanten sterk verbeterde rapportage kunnen bieden. “Bovendien kan onze dienstverlening, zonder veel extra inspanning, uitgebreid worden met bijvoorbeeld meerjaren onderhoudsplannen,” aldus Moorees.

Over Covalent

Covalent is een adviesbureau en softwareproducent. Wij helpen organisaties bij het realiseren, beheren en onderhouden van vastgoed en infrastructuur. Daarbij ontwikkelen we software, die onze klanten ondersteunt om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen.

De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws